Cách khắc phục lỗi Unknown Not Initialized Disk, bạn có biết?

Lỗi Unknown, Not Initialized Disk xuất hiện trên phiên bản hệ điều hành Windows, khi gặp lỗi “Unknown, Not Initialized Disk” thì bạn không thể truy cập được vào các ổ đĩa cứng. Lỗi Not initialized Windows 10 xuất hiện do nhiều nguyên nhân bao gồm nhiễm virus, tập tin hệ thống lỗi, MBR hỏng […]

Call Now Button