Tìm file hoặc folder chiếm dung lượng ổ cứng nhiều nhất trên máy đơn giản

Dung lượng ổ cứng có giới hạn, bạn đang muốn tìm file hoặc folder chiếm dung lượng ổ cứng nhiều nhất trên máy tính để có cách xử lý. Nhưng nếu vào ổ và xem dung lượng của từng thư mục hoặc từng tập tin thì sẽ mất nhiều thời gian. Hiểu được điều đó, […]

Call Now Button