Synology Chat – Giải pháp hữu ích cho doanh nghiệp

Synology Chat là dịch vụ Chat do Synology phát triển và hoạt động dựa trên hệ điều hành DSM theo thiết bị NAS. Ứng dụng được phát triển để người dùng hãy quên đi việc giao tiếp bằng email hay bằng các phần mềm chat thông thường (như Skype, Yahoo, iMessage, Viber…). Bài viết dưới […]

Call Now Button