Máy tính không nhận ổ cứng ngoài WD

Máy tính của bạn có nhiều dữ liệu, bạn không thể xóa đi mà phải lưu trữ, chuyển nó qua máy khác, ổ cứng ngoài (HDD/SSD), hoặc bạn thường xuyên phải chyển đổi dữ liệu. Và để thuận tiện cho việc này, bạn phải sử dụng ổ cứng ngoài. Vấn đề ở đây là, nếu […]

Call Now Button