Đại lý mua sản phẩm Synology trực tiếp từ AMC nhận ngay thiết bị Switch 8-port TRENDnet

Đại lý mua sản phẩm Synology trực tiếp từ AMC được nhận quà là 1 thiết bị Switch 8-port thương hiệu TRENDnet

Đại lý mua hàng Synology

 

Thời gian áp dụng:

Áp dụng ngay và kết thúc khi hết quà tặng.

Đối tượng áp dụng:

Đại lý mua hàng Synology trực tiếp từ AMC

Nội dung chương trình:

Mua một trong các thiết bị Synology dưới đây, sẽ được nhận quà là 1 thiết bị Switch 8-port thương hiệu TRENDnet, mã hàng TEG-S82g.

Synology DiskStation DS218j:

Synology DiskStation DS218+:

Synology DiskStation DS918+ :

 


Đại lý mua sản phẩm Synology trực tiếp từ AMC nhận ngay 1 Switch 8-port

TRENDnet 8-port Switch TEG-S82g trị giá 550,000 VND

TRENDnet 8-port Switch TEG-S82g: https://www.trendnet.com/products/product-detail?prod=570_TEG-S82g

Các sản phẩm Synology áp dụng chương trình:

Call Now Button