AMC Pacific

Sản phẩm

Chi tiết sản phẩm

- Dual USB 3.0 và USB 2.0 tương thích
- Khả năng kết nối hôm nay ,tốc độ ngày mai
- 3x tốc độ truyền tải nhanh hơn với USB 3.0
- Tự động, liên tục sao lưu
- Phần cứng mã hóa, mật khẩu bảo vệ

3 TB My Book Essential USB 3.0/2.0 drive
2 TB My Book Essential USB 3.0/2.0 drive
1 TB My Book Essential USB 3.0/2.0 drive

Bình Luận