AMC Pacific

Sản phẩm

Chi tiết sản phẩm

Model # Interface Capacity Operating System  
  WDBAAU0030HBK USB 2.0 3 TB Windows/Mac
  WDBAAU0025HBK USB 2.0 2.5 TB Windows/Mac
  WDBAAU0020HBK USB 2.0 2 TB Windows/Mac
  WDBAAU0015HBK USB 2.0 1.5 TB Windows/Mac
  WDBAAU0010HBK USB 2.0 1 TB Windows/Mac
  WDBAAU7500EBK USB 2.0 750 GB Windows/Mac
  WDBAAU6400EBK USB 2.0 640 GB Windows/Mac
  WDBAAU5000EBK USB 2.0 500 GB Windows/Mac

 

 

 

 

 

 

 

System 

Yêu cầu

Windows

  • Cổng USB
  • Windows 8/7/Vista/XP
  • Mac OS X 10.6.5 +

Package Contents

  • USB 2.0 Ổ cứng di động
  • USB cable
  • Hướng dẫn cài đặt
  •  

Bình Luận