AMC Pacific

Sản phẩm

Chi tiết sản phẩm

My Passport Ultra

 

Model  Capacity Color
WDBPGC5000ABK-PESN             500 GB Black
WDBPGC5000ARD-PESN             500 GB Red
WDBPGC5000ABL-PESN             500 GB Blue
WDBPGC5000ATT-PESN 500 GB Tatinium 

Bình Luận