AMC Pacific

Sản phẩm

Chi tiết sản phẩm

My Passport Studio

 

Model # Interface Capacity Operating System  
WDBS8P0020BBK FireWire 800, USB 2.0 2 TB Windows/Mac
WDBK8A0010BBK FireWire 800, USB 2.0 1 TB Windows/Mac
WDBALG5000ABK FireWire 800, USB 2.0 500 GB Windows/Mac

Bình Luận

Sản phẩm bạn quan tâm