AMC Pacific

Sản phẩm

HDD Gắn ngoài Western Elements

Mã sản phẩm:

Liên hệ

AMC PACIFIC

Chi tiết sản phẩm

HDD Gắn ngoài Western Elements

Model # Interface Capacity Operating System
WDBAAU0030HBK USB 2.0 3 TB Windows/Mac
WDBAAU0010HBK USB 2.0 1 TB Windows/Mac
WDBAAU5000EBK USB 2.0 500 GB Windows/Mac

Bình Luận

Sản phẩm bạn quan tâm