AMC Pacific

Sản phẩm

Toshiba 3.5" - MKx001TRKB/MKx002TSKB

Mã sản phẩm:

Liên hệ

AMC PACIFIC

Chi tiết sản phẩm

MKx001TRKB/MKx002TSKB

 

  1TB
 • Part Number

 • Giao diện ổ đĩa

 • RoHS Compliant

 • Tốc độ truyền dữ liệu đến Host

 • Track-to-track Seek

 • thời gian tìm kiếm

 • Rotational Speed

 • dung lượng bộ đệm

 • Buffer Size

 • Điện áp
 • năng lượng quay
 • Điện năng hoạt động
 • Kích thước (W) x (D) x (H)

 • Trọng lượng
 •  Nhiệt độ hoạt động
 • Nhiệt độ - Không hoạt động
 • Độ ẩm- hoạt động
 • Độ ẩm-  khônghoạt động

 • Rung -hoạt động

 • Rung -không hoạt động

 • Shock - hoat động

 • Shock - không hoat động

 • Độ cao- hoat động

 • Độ cao- không hoat động

 • Acoustics (idle)

 • Mean Time Between Failures (MTBF)

 • Component Life

 • MK1001TRKB
 • Serial Attached SCSI / Serial ATA
 • Yes
 • SAS: 6 Gb/sec / SATA: 3 Gb/sec
 • 1 ms
 • 9.5 ms
 • 7,200 RPM
 • 4.17 ms
 • 16MB
 • +5 V (+/- 5 %)
 • 12V (+/-5%) @ 2.4A (peak)
 • -
 • 101.6 mm (4.00") x 147 mm (5.79") x 26.1 mm (1.03")
 • 800 g
 • 5° to 55°C
 • -40° to 70° C
 • -
 • -
 • 7.35 m/s2 (0.75G) (from 5 to 300Hz), 2.45 m/s2 (0.25G) (from 300 to 500Hz)
 • 49 m/s2 (5.0G) (from 5 to 500Hz)
 • 686 m/s2 (70G), 2ms
 • 2,940 m/s2 (300G), 2ms
 • -
 • -
 • 30 dB
 • 1,200,000 hours
 • 5 years POH

 

  2TB
 • Part Number
 • Drive Interface
 • RoHS Compliant
 • Transfer Rate to Host
 • Track-to-track Seek
 • Average Seek Time
 • Rotational Speed
 • Average Latency
 • Buffer Size
 • Voltage
 • Spin up (start) Power
 • Active Idle Power
 • Dimensions (W) x (D) x (H)
 • Weight
 • Temp - Operating
 • Temp - Non-Operating
 • Humidity - Operating
 • Humidity - Non-Operating
 • Vibration - Operating
 • Vibration - Non-Operating
 • Shock - Operating
 • Shock - Non-Operating
 • Altitude - Operating
 • Altitude - Non-Operating
 • Acoustics (idle)
 • Mean Time Between Failures (MTBF)
 • Component Life
 • MK2001TRKB
 • Serial Attached SCSI (SAS-2)
 • Yes
 • SAS: 6 Gb/sec
 • 1 ms
 • 9.5 ms
 • 7,200 RPM
 • 4.17 ms
 • 16MB
 • +5 V (+/- 5 %)
 • 12V (+/-5%) @ 2.4A (peak)
 • -
 • 101.6 mm (4.00") x 147 mm (5.79") x 26.1 mm (1.03")
 • 800 g
 • 5° to 55°C
 • -40° to 70° C
 • -
 • -
 • 7.35 m/s2 (0.75G) (from 5 to 300Hz), 2.45 m/s2 (0.25G) (from 300 to 500Hz)
 • 49 m/s2 (5.0G) (from 5 to 500Hz)
 • 686 m/s2 (70G), 2ms
 • 2,940 m/s2 (300G), 2ms
 • -
 • -
 • 30 dB
 • 1,200,000 hours
 • 5 years POH

 

  1TB
 • Part Number
 • Drive Interface
 • RoHS Compliant
 • Transfer Rate to Host
 • Track-to-track Seek
 • Average Seek Time
 • Rotational Speed
 • Average Latency
 • Buffer Size
 • Voltage
 • Spin up (start) Power
 • Active Idle Power
 • Dimensions (W) x (D) x (H)
 • Weight
 • Temp - Operating
 • Temp - Non-Operating
 • Humidity - Operating
 • Humidity - Non-Operating
 • Vibration - Operating
 • Vibration - Non-Operating
 • Shock - Operating
 • Shock - Non-Operating
 • Altitude - Operating
 • Altitude - Non-Operating
 • Acoustics (idle)
 • Mean Time Between Failures (MTBF)
 • Component Life
 • MK1002TSKB
 • Serial ATA,Revision 2.6(ATA-8)
 • Yes
 • SATA: 3G b/sec
 • 1 ms
 • 9.5 ms
 • 7,200 RPM
 • 4.17 ms
 • 64MB
 • +5 V (+/- 5 %)
 • 12V (+/-5%) @ 2.4A (peak)
 • -
 • 101.6 mm (4.00") x 147 mm (5.79") x 26.1 mm (1.03")
 • 800 g
 • 5° to 55°C
 • -40° to 70° C
 • -
 • -
 • 7.35 m/s2 (0.75G) (from 5 to 300Hz), 2.45 m/s2 (0.25G) (from 300 to 500Hz)
 • 49 m/s2 (5.0G) (from 5 to 500Hz)
 • 686 m/s2 (70G), 2ms
 • 2,940 m/s2 (300G), 2ms
 • -
 • -
 • 30 dB
 • 1,200,000 hours
 • 5 years POH

 

  2TB
 • Part Number
 • Drive Interface
 • RoHS Compliant
 • Transfer Rate to Host
 • Track-to-track Seek
 • Average Seek Time
 • Rotational Speed
 • Average Latency
 • Buffer Size
 • Voltage
 • Spin up (start) Power
 • Active Idle Power
 • Dimensions (W) x (D) x (H)
 • Weight
 • Temp - Operating
 • Temp - Non-Operating
 • Humidity - Operating
 • Humidity - Non-Operating
 • Vibration - Operating
 • Vibration - Non-Operating
 • Shock - Operating
 • Shock - Non-Operating
 • Altitude - Operating
 • Altitude - Non-Operating
 • Acoustics (idle)
 • Mean Time Between Failures (MTBF)
 • Component Life
 • MK2002TSKB
 • Serial ATA,Revision 2.6(ATA-8)
 • Yes
 • SATA: 3G b/sec
 • 1 ms
 • 9.5 ms
 • 7,200 RPM
 • 4.17 ms
 • 64MB
 • +5 V (+/- 5 %)
 • 12V (+/-5%) @ 2.4A (peak)
 • -
 • 101.6 mm (4.00") x 147 mm (5.79") x 26.1 mm (1.03")
 • 800 g
 • 5° to 55°C
 • -40° to 70° C
 • -
 • -
 • 7.35 m/s2 (0.75G) (from 5 to 300Hz), 2.45 m/s2 (0.25G) (from 300 to 500Hz)
 • 49 m/s2 (5.0G) (from 5 to 500Hz)
 • 686 m/s2 (70G), 2ms
 • 2,940 m/s2 (300G), 2ms
 • -
 • -
 • 30 dB
 • 1,200,000 hours
 • 5 years POH

 

Bình Luận