AMC Pacific

Sản phẩm

Chi tiết sản phẩm

DS212J

No. of Bay: 2 Bay Tower NAS 
Model No.: DS212J
Processor: 1.2GHz
Memory: 256MB
Warranty: 2 years

Bình Luận

Sản phẩm bạn quan tâm

EDS14

Liên hệ

DS215+

Liên hệ

DS2413+

Liên hệ