AMC Pacific

Sản phẩm

USB Samsung UFD 3.0 Flash Drive Fit

Mã sản phẩm:

Liên hệ

AMC PACIFIC

Chi tiết sản phẩm


USB 3.0 Flash Drive Fit


Sequential read: Up to 130MB/s
System operation: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP,
Windows 2000, Mac OS v. 10.4 or later, Linux v. 2.4 or later
Designed for:
• Ultra-thin notebooks
• Smart TVs
• Automobiles
• Tablets

 


Mã sản phẩm: MUF-32BB/APC

Tốc độ đọc: Up to 130MB/s
Hoạt động trên hệ điều hành: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP,
Windows 2000, Mac OS v. 10.4 or later, Linux v. 2.4 or later
Thiết kế cho:
• Ultra-thin notebooks
• Smart TVs
• Automobiles
• Tablets


 

Bình Luận