AMC Pacific

Sản phẩm

USB Samsung UFD 3.0 Flash Drive Bar

Mã sản phẩm:

Liên hệ

AMC PACIFIC

Chi tiết sản phẩm

 

USB 3.0 Flash Drive Bar

- MUF-16BA/APC

- MUF-32BA/APC

- MUF-64BA/APC

- MUF-128BA/APC

Sequential Read: Up to 130MB/s
System operation: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP,
Windows 2000, Mac OS v. 10.4 or later, Linux v. 2.4 or later
Designed for:
• Desktops
• Laptops


 

Mã sản phẩm: 

- MUF-16BA/APC

- MUF-32BA/APC

- MUF-64BA/APC

- MUF-128BA/APC


Tốc độ đọc: Tối đa 130MB/s
Hoạt động trên hệ điều hành: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP,
Windows 2000, Mac OS v. 10.4 or later, Linux v. 2.4 or later
Thiết kế phù hợp cho:
• Desktops
• Laptops

Thời gian bảo hành: 5 năm

Chính sách bảo hành: 1 đổi mới 1

 

Bình Luận