AMC Pacific

Sản phẩm

Chi tiết sản phẩm

 


TÊN SẢN PHẨM                                                  MODEL                                                            BẢO HÀNH

Toshiba-OCZ TR150 - 120GB                          TRN150-25SAT3-120G                                 3 năm 1 đổi 1 mới

Toshiba-OCZ TR150 - 240GB                          TRN150-25SAT3-240G                                 3 năm 1 đổi 1 mới

Toshiba-OCZ TR150 - 480GB                          TRN150-25SAT3-480G                                 3 năm 1 đổi 1 mới

Toshiba-OCZ TR150 - 960GB                          TRN150-25SAT3-960G                                 3 năm 1 đổi 1 mới

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

TLC Nand Flash Memory
TSB SSD Controller
Chuẩn giao tiếp: SATA III
Kích cỡ: 2.5 inch
Tốc độ ĐỌC/ GHI tuần tự (MB/s):
   + 120GB: 550 / 450
   + 240GB - 480GB : 550 / 520
   + 960GB : 550 / 530
Tốc độ ĐỌC/GHI ngẫu nhiên (IOPS):
   + 120GB : 81K / 40K
   + 240GB : 86K / 73K
   + 480GB : 86K / 83K
   + 960GB : 87K / 83K
Tính năng đặc biệt :
   + TRIM support
   + Garbage Collection
   + SSD management software: SSD Utility and Command Line Online Update Tool (CLOUT) - LINK
https://ocz.com/us/download/ssd-utility

Bình Luận