AMC Pacific

Sản phẩm

Toshiba-OCZ RD400 Series NVMe, M.2, 256GB

Mã sản phẩm:Toshiba-OCZ RD400 Se

Liên hệ

AMC PACIFIC

Chi tiết sản phẩm

MLC Nand Flash Memory
TSB SSD Controller
Chuẩn giao tiếp: PCI Express® Base Specification Revision 3.1
Maximum Speed: 32 GT/s (PCIe Gen3x4L )
Tốc độ ĐỌC/ GHI tuần tự (MB/s)
   + 128GB: Upto 2200, 620
   + 256GB: Upto 2600, 1150
   + 512GB: Upto 2600, 1600
   + 1024GB: Upto 2600, 1550
Tốc độ ĐỌC/GHI ngẫu nhiên (IOPS):
   + 128GB: Upto 170K, 110K
   + 256GB: Upto 210, 140K
   + 512GB: Upto 190K, 120K
   + 1024GB: Upto 210K 130K
Tính năng đặc biệt :
   + TRIM support
   + Garbage Collection
   + SSD management software: SSD Utility and Command Line Online Update Tool (CLOUT) - LINK
https://ocz.com/us/download/ssd-utility
 

Bảo hành: 5 năm, 1 đổi mới 1

Bình Luận