AMC Pacific

Sản phẩm

Chi tiết sản phẩm

TOSHIBA 2.5" MK6459GSX - 640GB

SATA2 2.5" 8M 
Cache, 5400 rpm 3 Gb/s
Warranty 1 year, 1 by 1

Bình Luận