AMC Pacific

video

fanpage facebook

Chính sách - Bảo hành

Điều khoản sử dụng

25/10/2016 - 03:35

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Xin vui lòng đọc kỹ phần này vì nó có các điều khoản và các điều kiện pháp lý mà bạn phải chấp thuận khi sử dụng trang web này. 

Người điều hành 
Trang này được điều hành bởi Công ty TNHH TMDV Ánh Minh Cường (Địa chỉ: 8A Nguyễn Cảnh Chân, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM). 

Mục đích của trang web 
Mục đích của trang này nhằm cung cấp cho bạn thông tin về những sản phẩm công nghệ nói chung các sản phẩm, thiết bị cân bằng, lưu trữ nói riêng, những chiến dịch mà chúng tôi ủng hộ và những hoạt động kinh doanh mà chúng tôi thực hiện.

Khả năng truy cập vào trang web 
Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho trang web này. Tuy nhiên vì những lý do kỹ thuật nằm ngoài sự kiểm soát, Chúng tôi sẽ không bảo đảm rằng bạn có thể truy cập được vào trang này bất cứ lúc nào. 

Thông tin tại trang web 
Thông tin trên trang này chỉ nằm mục đích thông tin thông thường. Nó không nhằm vào bất cứ mục đích cụ thể nào và cũng không có sự đại diện hoặc bảo đảm nào cho sự chính xác và đầy đủ 

Sản phẩm và dịch vụ sẵn có 
Những sản phẩm hay dịch vụ được tham khảo trên trang này đều được cung cấp đầy đủ với xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất lượng & tin cậy tùy vào từng đối tượng khách hàng.

Liên kết ngoài 
Chúng tôi cung cấp sự liên kết với những trang web khác mọi lúc. Những liên kết này được cung cấp nhằm mang đến sự thuận tiện cho bạn. Chúng tôi không chứng thực và không chịu trách nhiệm đối với nội dung trong những trang web này, khả năng truy cập vào những trang web này và sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào cho sự tổn thất và mất mát của bạn khi truy cập vào những trang web này. Bạn phải chịu tất cả những rủi ro nếu bạn quyết định truy cập vào những trang web này. 

Từ chối bảo đảm và trách nhiệm 
Đối với phạm vi đầy đủ nhất được cho phép bởi luật, tất cả sự bảo đảm (biểu hiện hoặc ẩn ý) đối với trang này, nội dung và việc sử dụng của bạn sẽ bị loại trừ. Ngoại trừ trường hợp tử vong hoặc thương tích cá nhân gây ra bởi sự sơ suất của chúng tôi, luật pháp cho phép chúng tôi loại trừ tất cả trách nhiệm với bạn trong việc bạn sử dụng trang web 

Sự sửa đổi những điều khoản 
Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi các điều khoản này mà không cần thông báo với bạn mọi lúc. Việc sửa đổi sẽ có hiệu lực mỗi khi các điều khoản chỉnh sửa đã được đăng trên trang web.

Luật áp dụng 
Các Điều khoản này bị chi phối và sẽ được hiểu theo qui định của pháp luật Việt Nam. Mọi tranh chấp phát sinh hoặc liên quan đến các Điều khoản và Điều kiện này sẽ chịu sự xét xử của Tòa án Việt Nam. 

Tin tức liên quan