AMC Pacific

Sản phẩm

Chi tiết sản phẩm

AC INPUT VOLTAGE 115V-230VAC ,15A
CURRENT 15A
DC OUTPUT +3.3V +5V +12V -12V +5Vsb
MAX  CURRENT 24A 24A 50A 0.5 A 3.0A
MAX COMBINAD WATTAGE 150A 600W 6W 15W
600W 

Bình Luận