AMC Pacific

Sản phẩm

Strike-X 800W Army Edition - EN/US

Mã sản phẩm:

Liên hệ

AMC PACIFIC

Chi tiết sản phẩm

Strike-X 800W Army Edition

AC INPUT VOLTAGE 115V-230VAC ,15A
CURRENT 15A
DC OUTPUT +3.3V +5V +12V -12V +5Vsb
MAX  CURRENT 24A 30A 90A 0.5 A 3.0A
MAX COMBINAD WATTAGE 170A 108W 60W 15W
1100W 

Bình Luận

Sản phẩm bạn quan tâm